შახტებში ჟანგვის კუთრი სითბოს განსაზღვრა

Authors

Abstract

ქვანახშირის შახტების დაპროექტების, მშენებლობის და ექსპლუატაციის დროს აუცილებელია თბოფიზიკური გაანგარიშებები სავენტილაციო ჭავლის კლიმატური პარამეტრების (ტემპერატურის,ფარდობითი ტენიანობის) დასადგენად და მათი ოპტიმალური სიდიდეების უზრუნველსაყოფად საერთო სითბურ ბალანსში ჟანგვითი პროცესების წილი 25%-ის დიაპაზონში მერყეობს. დაახლოებით ამავე რიგისაა ადგილობრივი წყაროების მიერ გამოყოფილი სითბო. ხოლო დანარჩენი 50% სავენტილაციო ნაკადს ქანთა მასივიდან გადაეცემა.

Downloads

Download data is not yet available.

References

0ниани Ш.И., Ноникашвили M.B. Ксоврели Ю.Р. Лебанидзе З.Б. Устройство для анализа состава рудничного воздуха. Авторское свидетельство N 1695l70 GO 1 N 7/04, G05 D27/00.

Забавин B.И. Каменные и бурые угли. М.: Недра, 1964. -198 с.

Published

2021-02-17

How to Cite

Z. Lebanidze, I. Ksovreli, & O. Lanchava. (2021). შახტებში ჟანგვის კუთრი სითბოს განსაზღვრა. GEORGIAN SCIENTISTS. Retrieved from https://journals.4science.ge/index.php/GS/article/view/294

Issue

Section

Mining Engineering

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>