Potential practical potential of Tskaltubo (Western Georgia) "White Cave"
PDF (ქართული)

Keywords

Carst
cave
speleoterapy
economic purpose

How to Cite

Lanchava, O. ., Iliashi, N., Sorin Radu, M. ., Tsikarishvili, K. ., Lezhava, Z. ., Amiranashvili, A., Chikhladze, V. ., & Asanidze, L. (2021). Potential practical potential of Tskaltubo (Western Georgia) "White Cave". GEORGIAN SCIENTISTS, 3(1). https://doi.org/10.52340/gs.2021.285

Abstract

Tskaltubo is one of the oldest balneological resorts in Georgia. The city is located in the gorge of the river Tskaltubostskali at an altitude of 95-150 meters above sea level. To the north-east, the city is bordered by the southern slope of the Samgurali Range (Greater Caucasus Mountains), and to the south by the Colchis Plain, which opens to the Black Sea. The hills around the resort are covered with rich subtropical vegetation, evergreen shrubs and deciduous forests (oak, beech, elm). The surroundings of Tskaltubo are also known for karst caves, among which "White Cave", "Sataplia" and in 1984 Vakhushti Bagrationi are distinguished by their significant popularity and attractiveness. Cave of Tskaltubo ("Prometheus") discovered by the expedition squad of the Institute of Geography. Tskaltubo municipality is rich in many historical-cultural and natural monuments. Therefore, in addition to the resort-medical functions, the city is attractive for both foreign and local tourists and vacationers. In the early seventies of the last century, the "Tetra" cave was used to treat patients with diseases of the cardiovascular and respiratory systems. This practice has been stopped in Georgia since the 90s of the previous century. Recent investigations have revealed that its characteristic radioactive and ionizing state has been restored in the cave. The stated circumstance is also confirmed by the present paper. This is a prerequisite that the "white" cave can still be used for medical, tourist or other useful purposes, which will not harm the cave, cave formations and the environment.

https://doi.org/10.52340/gs.2021.285
PDF (ქართული)

References

Kipiani Sh., Tintilozov Z. Sataplia-Tskhaltubos midamoebis karstuli gamoqvabulebi. Saqartvelos mgvimeebi da gamoqvabulebi. Tbilisi, 1963, v. 1, pp. 25-64 (in Georgian).

Maksimov S. D. Vlianie mikroklimata Solotvinskikh solianikh shakht na logochnoe dikhanie u bolnikh bronkhialnoi astmoi. Avtoreferat dissertatsii kandidata meditsinskikh nauk, Uzhgorod, Russia, 1975, p. 22 (in Russian).

Dushevski V. P. Ispolzovanie karstovikh polostei Predgornogo Krima. V kn.: Ispolzovanie pesher, Tezisi dokladov Vsesoiuznogo soveshanie, Perm, 1979, pp. 24-26 (in Russian).

Mamatkulov M. M., Aripov K. P., Atajanov I. I., Ispolzovanie pesher Srednei Azii dlia razlichnikh tselei. V kn.: Tezisi dokladov Vsesoiznogo soveshanie, Perm, 1979, pp. 31-33 (in Russian).

Dublianski V. N. Gidrotermokarstovie pesheri iuga SSSR. Pesheri, Mezhvuzovski sbornik trudov, Perm, 1981, pp. 16-25 (in Russian).

Tsikarishvili K. Mgvimeebi medicinis samsaxurshi. Mecniereba da tekhnika, 1983. №3, pp. 32-34 (in Georgian).

Maksimovich G. A. Originalnoe ispolzovanie pesher. „Pesheri“, Perm, vip. 8/9, 1970, pp. 174-176 (in Russian).

. Gorbenko P. P. Mikroklimaticheskie osobennosti speleoterapevticheskikh statsionarov. Akkumulatsia zimnego kholoda v gornikh porodakh i ego ispolzovanie v narodnom khoziaistve. Tezisi dokladov Vsesoiuznogo soveshanie, Perm, 1981, pp. 101-102 (in Russian).

Gorbenko P. P. uspekhi i perspektivi pazvitia speleomeditsini. V kn.: Sostoianie, zadachi I metodi izuchenia glubinnogo karsta SSSR, Tezisi dokladov Vsesoiznogo soveshanie, Moskva., 1981, pp. 181-182 (in Russian).

Kavkasidze R. P., Chkhenkeli Sh. M., Tintilozov Z. K. i dr. Izuchenie mikroklimata nekotorikh pesher Gruzii. Kurortologia i piziotherapia, Trudi (Nauchno-issledovatelski Institut Kurortologii i piziotherapii im. I. G. Koniashvili), 1973, v. 34, pp. 43-53 (in Russian).

Tarkhnishvili I. D. Speleotherapia bolnikh bronkhialnoi astmoi v usloviakh karstovoi pesheri „Tetri mgvime“(v raione Tskhaltubo). Avtoreferat dissertatsii kandidata meditsinskikh nauk, Tbilisi, 1979, p. 23 (in Russian).

Khatiashvili N. M. K voprosu ispolzovania mikroklimata karstovoi pesheri v medicine. Problemi kompleksnogo izuchenia karsta gornikh stran, Tbilisi, Metsniereba, 1989, pp. 286-289 (in Russian).

Tarkhan-Mouravi I. D. Speleotherapia, Tbilisi, TSU, 2000, p. 85 (in Georgian).

Saakashvili N., Tabidze M., Tarkhan-Mouravi I., Khelashvili E., Amiranashvili A., Kirkitadze D., Melikadze G., Nodia A., Tarkhnishvili A., Chikhladze V., Lominadze G., Tsikarishvili K., Chelidze L. Climatic, Aero-Ionizing and Radiological Characteristics of the Health Resort – Tourist Complex of Tskaltubo City. Transactions of the Georgian Institute of Hydrometeorology, vol. 115, 31-40, 2008, http://dspace.gela.org.ge/xmlui/bitstream/handle/123456789/754/Tskaltubo-TbKonf08Ru.pdf?sequence=1

Saakashvili N. M., Tabidze M. Sh., Tarkhan-Mouravi I. D., Amiranashvili A. G., Melikadze G. I., Chikhladze V. A. To a Question about the Certification of the Health Resort and Tourist Resources of Georgia. “Modern Problems of Using of Health Resort Resources”, Collection of Scientific Works of International Conference, Sairme, Georgia, June 10-13, 2010, ISBN 978-9941-0-2529-7, Tbilisi, 2010, pp. 175-180 (in Russian).

Amiranashvili A. G., Chikhladze V. A. Saakashvili N. M., Tabidze M. Sh., Tarkhan-Mouravi I. D. Bioclimatic Characteristics of Recreational Zones – Important Component of the Passport of the Health Resort – Tourist Potential of Georgia. Pressing Problems in Hydrometeorology and Ecology, Papers of the Int. Conf. Dedicated to the 90th Anniversary of Academician G. Svanidze, September 27-29, Tbilisi, 2011, Trans. of the Institute of Hydrometeorology at the Georgian Technical University, vol. 117, ISSN 1512-0902, Tbilisi, 2011, pp. 89-92.

Saakashvili N. M., Tabidze M. Sh,, Amiranashvili A.G., Melikadze G.I., Chikhladze V.A. To a Question about the Organization of Ionotherapy at the Health Resorts of Georgia. “Modern Problems of Using of Health Resort Resources”, Collection of Scientific Works of International Conference, Sairme, Georgia, June 10-13, 2010, ISBN 978-9941-0-2529-7, Tbilisi, 2010, pp. 168-174, (in Russian). http://dspace.gela.org.ge/bitstream/123456789/658/1/ Ionoterapia-Kurorti-Konf-2010-Ru.pdf.

Amiranashvili A., Bliadze T., Chikhladze V., Machaidze Z., Melikadze G., Saakashvili N., Khatiashvili E., Tarkhan-Mouravi I., Sikharulidze Sh., Nakaidze T., Tavartkiladze M. New Data About the Aero ionization Characteristics of the Territory of National Botanical Garden of Georgia as the Factor of the Expansion of its Sanitation Properties for the Visitors. Journal. of Georgian Geophysical Soc., Iss. (B), Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, vol.16b, Tbilisi, 2013, pp. 24-30.

Amiranashvili A. G, Amiranashvili B. A, Bliadze T. G., Tarkhan-Mouravi I. D., Chikhladze V. A. Soderzhanie legkikh aero-ionov v nekotorikh kurortnikh i turisticheskikh zonakh Borjomi i Tbilisi. Aktualnie problemi patologii, therapii i meditsinkoi reabilitatsii. Sbornik nauchnikh statei, ISBN 978-9941-0-6499-9, Tbilisi-Moskva: ТБК-РАМ-ТН, 2014, pp. 69-74 (in Russian).

Amiranashvili A. G, Bolashvili N. R., Chikhladze V. A., Japaridze N. D., Khazaradze K. R., Khazaradze R. R., Lezhava Z. L., Tsikarishvili K. D. Some New Data about the Bioclimatic Characteristics of the Village of Mukhuri (Western Georgia). Journal of the Georgian Geophysical Society, Issue B. Physics of Atmosphere, Ocean and Space Plasma, v.18 B, Tbilisi, Georgia, 2015, pp. 107-115.

Amiranashvili A., Chikhladze V., Tsikarishvili K., Tsiklauri Kh. On the Restoration of the Ionization ustroenni Dedicated to Prof. Davit Ukleba’s 100th Anniversary, ISBN 978–9941–13-885-0, 5-6 November, Tbilisi, Georgia, 2019, pp. 33-36.

Lanchava O. A., Tsikarishvili K. D. Tskhaltubos (Prometes) mgvimuri sistema. Tbilisi State University Publishing House, Tbilisi, 2016, p. 152 (in Georgian).

Lanchava O. A., Tsikarishvili K. D. O neobkhodimosti monitoringa blagoustroennikh karstovikh pesher s tseliu ikh optimalnoi ekspluatatsii (na primere Novoafonskoi i Tskhaltubskoi pesher Grusii). Kompleksnoe ispolzovanie i okhrana podzemnikh prostranstv (Integrated Use and Protection of underground spaces), Perm, Russia, 2014, pp. 123-129 (in Russian).

Bolashvili N. R., Lanchava O. A., Tsikarishvili K. D. Tskhaltubo (Prometheus) Cave System. Lambert Academic Publishing, Saarbrucken 1, 2017, p. 136.

Lanchava O. Hygroscopic heat and mass transfer in underground structures, Tbilisi, 1998, p. 272 (in Georgian).

Lanchava O., Bolashvili N., Naskhidashvili A., Tsikarishvili K., Lezhava Z., Tsagareishvili S. and Chartolani G. Determination of the Simultaneously Allowed Optimal Number of Tourists for the Tskaltubo (Prometheus) Cave. Open Journal of Geology, 8, 2018, pp. 437-445. https://doi.org/10.4236/ojg.2018.84025.

Lanchava O., Ilias N., Andras I., Moraru R., Neag I. On the Ventilation of Transport Tunnels in the Presence of a Strong (Heavy) Fire. Annals of the University of Pertosani, Mechanical Engineering, Petrosani, Romania, 2007, pp. 219-227.

Lanchava O., Ilias N. Complex calculation method of temperature, mass transfer potential and relative humidity for ventilation flow in subway. Journal of Engineering Sciences and Innovation. Volume 3, Issue 1, Bucharest, 2018, pp. 69-84.

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2021 O. A. Lanchava, N. Iliashi, S. Radu, K. Tsikarishvili, Z. Lezhava, A. Amiranashvili, V. Chikhladze, L. Asanidze

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...