გერმანული სარეკლამო ტექსტის განსაკუთრებული ელემენტები

Authors

  • ნინო შარაშენიძე

DOI:

https://doi.org/10.52340/lac.2023.08.97

Abstract

*

Downloads

Download data is not yet available.

References

ფურცელაძე ვ. (1998): ტექსტი როგორც ენობრივი მოღვაწეობის წერილობითი გაცხადება. I. სამშობლო. თბილისი.

Brinker K. (1992): Linguistische Textanalyse. 3., durchgesehene und erweiterte Auflage. Erich Schmidt Verlag. Berlin.

Der Spiegel (2000): N47.

Der Spiegel (2001): N16.

Eco U. (1988): Einführung in die Semiotik.6., unveränderte Auflage.Wilhelm Fink Verlag. München.

Engel U. (1996): Deutsche Grammatik. 3., korrigierte Auflage. Julius Groos Verlag. Heidelberg.

Focus (2003): N20.

Janich N. (2003): Werbesprache. 3. Auflage. Gunter Narr Verlag. Tübingen.

Neue Juristische Wochenschrift (2000): N39.

Perlina A. (2008): Werbeanzeigen als Textsorte: linguistische und literaturwissenschaftliche Untersuchungen am Material der Zeitschrift ‘Cosmopolitan’ 1987 bis 2007. Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg. Heidelberg.

Downloads

Published

2023-05-26

How to Cite

შარაშენიძე ნ. (2023). გერმანული სარეკლამო ტექსტის განსაკუთრებული ელემენტები. LANGUAGE AND CULTURE. https://doi.org/10.52340/lac.2023.08.97