მომხმარებელთა დამოკიდებულება კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ საქართველოში

მომხმარებელთა დამოკიდებულება კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის მიმართ საქართველოში

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52340/gbsab.2023.01.03.04

Keywords:

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობა, მომხმარებელი, პროდუქცია, საქონელი

Abstract

In the global environment companies refer to a number of ways to obtain profit. In the 21th century the ways take corporate social responsibility into consideration. This is why the article will definitely be engaging for legal entities and physical individuals as well. The previous study was conducted in the entire eastern part of Georgia where businessmen and the employed were interviewed. The above stated research was done in Tbilisi too. Corporate social responsibility has been studied from customers' point of view. The survey will keep its relevance regarding to the fact that whether researchers make a decision to be interested in the subject, they will be capable of expanding other studies on the basis of the presented one.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Giorgi Shatakishvili, Tbilisi State University

ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის დოქტორანტი

References

Freeman, E. (1984). Strategic Management, A Stakeholder Approach. Pitman Press

Hsu K-T. The advertising effects of corporate social responsibility on corporate reputation and brand equity: Evidence from the life insurance industry in Taiwan [J]. Journal of Business Ethics. 2012, 109(2):189-201

McWilliams A, Siegel DS, Wright PM. Corporate social responsibility: Strategic implications [J]. Journal of Management Studies. 2006, 43(1):1-18.

Murray KB, Vogel CM. Using a hierarchy-of-effects approach to gauge the effectiveness of corporate social responsibility to generate goodwill toward the firm: Financial versus nonfinancial impacts [J]. Journal of Business Research. 1997, 38(2):141-59.

5. გიორგი შატაკიშვილი, ქართული კომპანიების კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის ამაღლების გზები და მისი სრულყოფა-განვითარების ძირითადი მიმართულებანი, საერთაშორისო რეფერირებადი და რეცენზირებადი სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი მოამბე. გამოცემა XLVII , თბილისი 2023, გვ. 52-59. (DOI: https://doi.org/10.52340/gbsab.2023.03)

Downloads

Published

2023-11-07

Issue

Section

Articles
Loading...