მოსამართლისა და ჟურნალისტის მორალი და პროფესიულ-ეთიკური დილემა

მოსამართლისა და ჟურნალისტის მორალი და პროფესიულ-ეთიკური დილემა

Authors

DOI:

https://doi.org/10.52340/gbsab.2023.01.02.06

Keywords:

მოსამართლის და ჟურნალისტის პროფესიონალიზმი, პროფესიული ეთიკა, პროფესიული სტანდარტები, სამართალი, ნორმა, მორალი, ზნეობა, სინდისი

Abstract

          It should be noted that humanity still has a long way to go before finally realizing that law is only the main regulator and dominant in the country, because "in jurisprudence, the point of view is accepted that morality is the maximum of law, and law is the minimum of morality". /Badzaghua, 2018/. Finally, the desired result will be achieved only when the representatives of the fourth government finally realize that academic journalism means respect and protection of moral and ethical principles.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biographies

Ketevan Tkeshelashvili, Caucasus International University

Student of Mass Communication PHD Program

Khatuna kacharava, Caucasus International University

Doctor of Social Sciences, Professor

References

ავტორთა ჯგუფი. 2021. იურიდიული ეთიკა. თბილისი.

ავტორთა ჯგუფი. 2016. სამოსამართლო ეთიკა. თბილისი. სამართლიანი საქართველო

ავტორთა ჯგუფი. 2017. ჟურნალისტიკა. თსუ გამომცემლობა

ბანძელაძე. გელა. 1966. ეთიკა. თბილისი

ბაძაღუა. მალხაზ. 2018. პროფესიული ეთიკის საფუძვლები. თბილისი

კაჭარავა. ხათუნა. 2009. სამეცნიერო შრომები. თბილისი. გრიგოლ რობაქიძის სახელობის უნივერსიტეტი

საქართველოს კონსტიტუცია

ჟურნალისტთა ეთიკის კოდექსი

საქართველოს მოსამართლეთა ეთიკის კოდექსი

სამოსამართლო ქცევის ბანგალორის პრინციპები

საქართველოს ორგანული კანონი საერთო სასამართლოების შესახებ

Robert E. Drechsel. ‘’Media Ethics and Media Law: The Transformation of Moral Obligation into Legal Principle“. Notre Dame Journal of Law, Ethics & Public Police. 1-1-2012

https://scholarship.law.nd.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1467&context=ndjlepp

Christian Schicha. “Medienethik und Medienqualität’’. Zeitschrift für Kommunikationsökologie 2/2003, S. 44-53 http://www.schicha.net/fileadmin/user_upload/Texte/medienethik_und_medienqualit_t.pdf

Norman H.Meyer, Jr2. “Social Media and the Courts:Innovation Tools of Dangerous Fad? A Practical Guide for Court Administrators”. International Journal for Court Administracion.Vol.6. N1. June 2014

ResearchGate, Dimitra Blitsa, “Judges&Social Media: Managing the Risks”. SSRN Elecronic Journal. January. 2015

Mohammed Noureddine Affaya, “Media and Justice: What Role in Democracy?”

Jacquette D. “Journalistic ethics/moral responsibility in the media. Basic ethics in action. Pearson Prentice Hall. Upper Saddle River. New Jersey: Pearson Education Inc. 2007

Alejandro M.Gozon, A.B.LL.B. “Legal and Judical Ethics, its Relevance Revisited”. Arellano Law and Policy Review. Vol.10. N.1. August. 2009

Downloads

Published

2023-07-25

How to Cite

Tkeshelashvili, K., & kacharava, K. (2023). მოსამართლისა და ჟურნალისტის მორალი და პროფესიულ-ეთიკური დილემა. Georgian Academy of Business Sciences "Moambe", 1(48), 53–59. https://doi.org/10.52340/gbsab.2023.01.02.06

Issue

Section

Articles
Loading...