"ურთიერთობის ხელოვნება" ფსიქოლოგიური ასპექტების ეფექტურობის გათვალისწინებით

"ურთიერთობის ხელოვნება" ფსიქოლოგიური ასპექტების ეფექტურობის გათვალისწინებით

Authors

  • Tamar Vanishvili

DOI:

https://doi.org/10.52340/gbsab.2023.01.02.03

Keywords:

ადამიანებთან ურთიერთობის ხელოვნება, კომუნიკაცია, ეფექტური კომუნიკაცია, არცოდნის სივრცე, ,,ურთიერთობის ხელოვნება’’ და ფსიქოლოგიური ასპექტები

Abstract

განხილულია „ადამიანებთან ურთიერთობის ხელოვნების“ ეფექტურობა, მისი თანამდევი ფსიქოლოგიური ასპექტების გათვალისწინებით; რატომ შეიძლება ადამიანებთან ურთიერთობას ვუწოდოთ ხელოვნება, არის თუ არა ის ასე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და რას ცვლის ჩვენს ცხოვრებაში; ადამიანებთან ,,ეფექტური კომუნიკაციის’’ წარმართვის უნარის ჩამოყალიბების პროცესი, როგორც წარმატების უმთავრესი ფაქტორი; ურთიერთობის აღქმა, როგორც ,,ხელოვნება’’, მისთვის საჭირო აუცილებელი მიდგომებისა და ხედვების განვითარება სხვადასხვა ფსიქოლოგიური ფაქტორების გათვალისწინებით, რომელთა გამოყენებას დადებით შედეგებამდე მივყავართ; „ადამიანებთან კომუნიკაციის უნარი’’- ამ უნარის შეძენის და მის შენარჩუნებაზე ზრუნვა, ისევე, როგორც საკვებად საჭირო საქონლზე;  რა უფრო ამართლებს ურთიერთობებში - ინსტიქტებზე  დაყრდნობა თუ შეგრძნებებზე/ემოციებზე ორიენტირება; ფრაზები, რომლის გამოყენებაც არაკომფორტულ გარემოს აგვაცილებს თავიდან; ,,არცოდნის სივრცე’’ – არსი, დაუფლების საჭიროება, მისი დადებითი შედეგი ურთიერთობის ეფექტურად წარმართვისთვის; რას მოგვიტანს და რას დაგვაკარგვინებს ამ ყველა მიდგომების თუ ფაქტორის გაუთვალისწინებლობა.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Tamar Vanishvili

ბიზნესის ადმინისტრირების აკადემიური დოქტორი

სსიპ დავით აღმაშენებლის სახელობის საქართველოს ეროვნული თავდაცვის აკადემია

საგამოცდო ცენტრის გამოცდებისა და აკადემიური შეფასების ადმინისტრატორი

References

https://www.facebook.com/profile.php?id=100086556752543 (უკანასკნელად გადამოწმებული იყო 2023 წლის 2 ივნისს).

მხეიძე ზ., სიყვარული, ტყუილი, ემოციები და თვითშეფასება ურთიერთობებში. აზროვნების აკადემია, 2021.

შელია მ., ვასაძე მ., კობიაშვილი მ., ხომერიკი გ. მომსახურების ხელოვნება. თბ., 2008.

შატაკიშვილი ლ., მიქაძე ზ., ბესტავაშვილი ბ. ეფექტური ბიზნეს-კომუნიკაცია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბ., 2007, 182გვ.

რობინსი ს. პ., ჯაჯი ტ. ა. ორგანიზაციული ქცევის საფუძვლები. თბ., ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი, თბ., 2009, 416 გვ.

ჰითი ჩ., ჰითი დ. გარდატეხა. როგორ გავატაროთ ცვლილება როცა ეს ასე რთულია. თბ., 2013, 366 გვ.

Downloads

Published

2023-07-25

Issue

Section

Articles
Loading...