ქართული მედიის შუქ-ჩრდილები

ქართული მედიის შუქ-ჩრდილები

Authors

  • Nato Oniani Alte University

DOI:

https://doi.org/10.52340/gbsab.2023.01.02.02

Keywords:

რეალობის ასახვა, გაუცხოება, მედიის დღის წესრიგი, მედია გზავნილი, პროფესიული სტანდარტები, რეგიონული პრობლემები

Abstract

After the independence of Georgia, the Georgian media underwent a serious transformation. The main demand for the media was an objective and adequate reflection of reality. Today, the media itself creates a parallel, virtual reality, itself creates political messages that resonate. Media is a reflection of society's demands and is as polarized as modern Georgian society. However, today it is already difficult to say whether the media takes into account the demands of the society or, on the contrary, the political polarization of the society is due to the media.

Downloads

Download data is not yet available.

Author Biography

Nato Oniani, Alte University

Doctor of Philology, Professor

References

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, საქართველოს 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა. სატელევიზიო ახალი ამბების პოსტ-საარჩევნო მონიტორინგის ანგარიში

https://drive.google.com/file/d/1rM4PnU9b6Hhe1K8NZp_JbfFovwKrxeco/view

საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია, საქართველოს 2021 წლის მუნიციპალური არჩევნების მედიაში გაშუქების კვლევა. სატელევიზიო ტოქშოუების მონიტორინგის ანგარიში

https://drive.google.com/file/d/1_PCndPbTiqb_jTQFrsXnVnnfW7Y5NF01/view

ნინო შოშიტაშვილი, ტელემედიის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა პოსტრევოლუციურ (2003-2009) საქართველოში, დისერტაცია, თსუ, 2010 წ.

https://old.tsu.ge/data/file_db/faculty_social_political/soc%20nino%20shoshita.pdf

რჩევები უკრაინაში ომის გაშუქებისთვის,

https://www.mediachecker.ge/ka/resursebi/article/91249-rchevebi-ukrainashi-omis-gashuqebisthvis

Downloads

Published

2023-07-25

Issue

Section

Articles
Loading...