კორელაციური კავშირი ექსტრაცელულურ მატრიქსსა და ანგიოგენეზს შორის მოპროლიფერაციე, მცირე ზომის (2სმ-მდე და 4სმ-მდე) ლეიომიომებს შორის რეპროდუქციული პერიოდის პაციენტებში ასაკის გათვალისწინებით.
PDF

How to Cite

Megrelishvili, I., Pailodze, M., Gogiberidze, A., Kvesitadze, N., Vachadze, N., Shvangiradze, E., … Kharabadze, M. (2023). კორელაციური კავშირი ექსტრაცელულურ მატრიქსსა და ანგიოგენეზს შორის მოპროლიფერაციე, მცირე ზომის (2სმ-მდე და 4სმ-მდე) ლეიომიომებს შორის რეპროდუქციული პერიოდის პაციენტებში ასაკის გათვალისწინებით . Georgian Scientists, 5(2), 200–205. https://doi.org/10.52340/gs.2023.05.02.25

Abstract

ექსტრაცელულური მატრიქსის მნიშვნელობა საშვილოსნოს ლეიომიომის ანგიოგენეზში კვანძების პერიფერიაზე და ცენტრალურ მიდამოში, ასაკობრივ ასპექტში

https://doi.org/10.52340/gs.2023.05.02.25
PDF

References

Arici A, Sozen I. Transforming growth factor-β3 is expressed at high levels in leiomyoma where it stimulates fibronectin expression and cell proliferation. Fertil Steril 2000;5:1006–1011.

Crum CP. Body of uterus and endometrium. In: Kumar V, Abbas AK, Fausto N, editors. Robbins and Cotran Pathologic Basis of Disease. 7th ed. Philadelpia: Saunders; 2004. pp. 1089–90. [Google Scholar]

Folkman J. Angiogenesis. Annu Rev Med 2006;57:1 – 18.

Fraser HM, Duncan WC. SRB reproduction, fertility and development award lecture 2008. Regulation and manipulation of angiogenesis in the ovary and endometrium. Reprod Fertil Dev 2009;21:377 – 392.

Gull B, Karlsson B, Milsom I, Granberg S. Factors associated with endometrial thickness and uterine size in a random sample of postmenopausal women. Am J Obstet Gynecol. 2001;185:386–91. [PubMed] [Google Scholar]

Malik M, Mendoza M, Payson M, Catherino WH. Curcumin, a nutritional supplement with antineoplastic activity, enhances leiomyoma cell apoptosis and decreases fibronectin expression. Fertil Steril 2009;5 Suppl:2177–2184.

Malik M, Mendoza M, Payson M, Catherino WH. Curcumin, a nutritional supplement with antineoplastic activity, enhances leiomyoma cell apoptosis and decreases fibronectin expression. Fertil Steril 2009;5 Suppl:2177–2184.

Norian JM, Malik M, Parker CY, Joseph D, Leppert PC, Segars JH, Catherino WH. Transforming growth factor β3 regulates the versican variants in the extracellular matrix-rich uterine leiomyomas. Reprod Sci 2009;12:1153–1164.

Rosai J, editor. 9th ed. Vol. 2. Missouri: Elsevier; 2004. Female reproductive system. In: Rosai and Ackerman's Surgical Pathology; pp. 1603–8. [Google Scholar]

Silverberg SG, Tabbara SO. The uterine corpus. In: Silverberg SG, Delellis RA, Frable WJ, editors. Principles and Practice of Surgical Pathology and Cytopathology. 3rd ed. Vol. 3. New York: Churchill Livingstone; 1997. pp. 2459–516. [Google Scholar]

Witherspoon TJ. The interrelationship between ovarian follicle cysts, hyperplasia of the endometrium and fibromyomata. Surg Gynecol Obstet. 1933;56:1026–35. [Google Scholar

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.

Copyright (c) 2023 GEORGIAN SCIENTISTS

Downloads

Download data is not yet available.

Metrics

Metrics Loading ...