KUTUBIDZE, T., E. NAKHUTSRISHVILI, and N. CHKHAIDZE. “AUTOIMMUNE NEUTROPENIA AND JLA: LATE OUTCOME OF COVID-19?”. EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE GEORGIA, no. 8, Dec. 2022, doi:10.52340/jecm.2022.08.13.