[1]
T. KUTUBIDZE, E. NAKHUTSRISHVILI, and N. CHKHAIDZE, “AUTOIMMUNE NEUTROPENIA AND JLA: LATE OUTCOME OF COVID-19?”, jecmg, no. 8, Dec. 2022.