KUTUBIDZE, T., NAKHUTSRISHVILI, E., & CHKHAIDZE, N. (2022). AUTOIMMUNE NEUTROPENIA AND JLA: LATE OUTCOME OF COVID-19?. EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE GEORGIA, (8). https://doi.org/10.52340/jecm.2022.08.13