(1)
KUTUBIDZE, T.; NAKHUTSRISHVILI, E.; CHKHAIDZE, N. AUTOIMMUNE NEUTROPENIA AND JLA: LATE OUTCOME OF COVID-19?. jecmg 2022.