(1)
NERSEZASHVILI , M. .; BERASHVILI , D. .; SKIBA, A. .; SKALICKA-WOZNIAK , K. .; MACIAG , M. .; METREVELI , M. .; WIDELSKI , J. . STUDYING OF POTENTIAL ANXIOLYTIC ACTIVITY OF ANGELICA ADZHARICA M. PIMEN. METHANOLIC EXTRACT . jecmg 2022.