[1]
KUTUBIDZE, T., NAKHUTSRISHVILI, E. and CHKHAIDZE, N. 2022. AUTOIMMUNE NEUTROPENIA AND JLA: LATE OUTCOME OF COVID-19?. EXPERIMENTAL AND CLINICAL MEDICINE GEORGIA. 8 (Dec. 2022). DOI:https://doi.org/10.52340/jecm.2022.08.13.