Margarita, Sova, and Svitlana Denizhna. “ART TECHNOLOGIES OF CREATIVE PERSONAL DEVELOPMENT”. Transactions of Telavi State University, no. 1(35), Apr. 2023, doi:10.52340/tuw.2022.01.35.22.