Margarita, Sova, and Svitlana Denizhna. 2023. “ART TECHNOLOGIES OF CREATIVE PERSONAL DEVELOPMENT”. TRANSACTIONS OF TELAVI STATE UNIVERSITY, no. 1(35) (April). https://doi.org/10.52340/tuw.2022.01.35.22.