Shamilishvili, M., Tsereteli, M., Svanidze, N., & Matcharashvili, T. (2023). Constructive journalism as an alternative to sensationalism - specifics and tasks. Georgian Scientists, 5(4), 21–36. https://doi.org/10.52340/2023.05.04.03