Durglishvili, G., Durglishvili, N., Gogashvili, M., Berulava, V., Machitidze, M., Saparidze, S., & Ozelashvili, I. (2023). A REVIEW OF NEW TECHNOLOGIES IN ANATOMY TEACHING METHODS. Georgian Scientists, 5(2), 216–219. https://doi.org/10.52340/gs.2023.05.02.28