1.
ჩიკვილაძე თ. CT, ბარამიძე ქ. BK, ტეფნაძე ლ. TL, კობერიძე ნ. KN, ნამგალაძე შ. NS. VALIDATION OF TITRIMETRIC QUANTITATIVE DETERMINATION METHOD OF CLOTRIMAZOLE IN SUPPOSITORIES. CSW [Internet]. 2021 Jun. 18 [cited 2022 May 28];50:110-2. Available from: https://journals.4science.ge/index.php/CSW/article/view/47