1.
ტაბატაძე თ. TT, ხერხეულიძე მ. KM, ჩხაიძე ი. CI, ივანაშვილი თ. IT, კანდელაკი ე. KE. INFLUENCE OF MICROELEMENT’S MISBALANCE ON CHILDREN’S BEHAVIORAL PROBLEMS. CSW [Internet]. 2019 Oct. 31 [cited 2021 Dec. 8];49:106-9. Available from: https://journals.4science.ge/index.php/CSW/article/view/198