1.
ადამია ნ. AN, ჩხაიძე ი. CI, უბირია ი. UI, ჟორჟოლიანი ლ. JL, ქარსელაძე რ. KR, საგინაძე ლ. SL. SYCHOEMOTIONAL CHARACTERISTICS OF THE ADOLESCENTS WITH ALLERGIC RHINITIS. CSW [Internet]. 2019 Apr. 10 [cited 2021 Dec. 8];49:3-6. Available from: https://journals.4science.ge/index.php/CSW/article/view/136