ჩიკვილაძე თ. C. T., ლაშაური ნ. L. N., ჭინჭარაძე დ. C. D., ოთარაშვილი თ. O. T., and იორამაშვილი ჰ. I. H. “”AMRADIPIN” 4/5 MG TABLETES USING METHOD OF HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY”. COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY, vol. 51, Jan. 2019, pp. 114-7, doi:10.52340/csw.2017.51. 114-117.