ჩიკვილაძე თ. C. T., ბარამიძე ქ. B. K., ტეფნაძე ლ. T. L., კობერიძე ნ. K. N. and ნამგალაძე შ. N. S. (2021) “VALIDATION OF TITRIMETRIC QUANTITATIVE DETERMINATION METHOD OF CLOTRIMAZOLE IN SUPPOSITORIES”, COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY, 50, pp. 110–112. Available at: https://journals.4science.ge/index.php/CSW/article/view/47 (Accessed: 28 May 2022).