გოგოტიშვილი მ. G. M., აბაშიძე ნ. A. N., გოგიშვილი ხ. G. K. and გოგებაშვილი ნ. G. N. (2019) “THE USE OF LAZOLEX DURING COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APTHOUS STOMATITIS”, COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY, 49, pp. 32–34. doi: 10.52340/csw.2015.49.0.32-34.