ჩიკვილაძე თ. C. T., ლაშაური ნ. L. N., ჭინჭარაძე დ. C. D., ოთარაშვილი თ. O. T. and იორამაშვილი ჰ. I. H. (2019) “”AMRADIPIN” 4/5 MG TABLETES USING METHOD OF HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY”, COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY, 51, pp. 114–117. doi: 10.52340/csw.2017.51. 114-117.