ჩიკვილაძე თ. C. T.; ბარამიძე ქ. B. K.; ტეფნაძე ლ. T. L.; კობერიძე ნ. K. N.; ნამგალაძე შ. N. S. VALIDATION OF TITRIMETRIC QUANTITATIVE DETERMINATION METHOD OF CLOTRIMAZOLE IN SUPPOSITORIES. COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY, [S. l.], v. 50, p. 110–112, 2021. Disponível em: https://journals.4science.ge/index.php/CSW/article/view/47. Acesso em: 28 may. 2022.