გოგოტიშვილი მ. G. M.; აბაშიძე ნ. A. N.; გოგიშვილი ხ. G. K.; გოგებაშვილი ნ. G. N. THE USE OF LAZOLEX DURING COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APTHOUS STOMATITIS. COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY, [S. l.], v. 49, p. 32–34, 2019. DOI: 10.52340/csw.2015.49.0.32-34. Disponível em: https://journals.4science.ge/index.php/CSW/article/view/151. Acesso em: 8 dec. 2021.