ჩიკვილაძე თ. C. T., ბარამიძე ქ. B. K., ტეფნაძე ლ. T. L., კობერიძე ნ. K. N., & ნამგალაძე შ. N. S. (2021). VALIDATION OF TITRIMETRIC QUANTITATIVE DETERMINATION METHOD OF CLOTRIMAZOLE IN SUPPOSITORIES. COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY, 50, 110–112. Retrieved from https://journals.4science.ge/index.php/CSW/article/view/47