გოგოტიშვილი მ. G. M., აბაშიძე ნ. A. N., გოგიშვილი ხ. G. K., & გოგებაშვილი ნ. G. N. (2019). THE USE OF LAZOLEX DURING COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APTHOUS STOMATITIS. COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY, 49, 32–34. https://doi.org/10.52340/csw.2015.49.0.32-34