(1)
გოგოტიშვილი მ. G. M.; აბაშიძე ნ. A. N.; გოგიშვილი ხ. G. K.; გოგებაშვილი ნ. G. N. THE USE OF LAZOLEX DURING COMPLEX TREATMENT OF CHRONIC RECURRENT APTHOUS STOMATITIS. CSW 2019, 49, 32-34.