[1]
ტაბატაძე თ. T.T., ხერხეულიძე მ. K.M., ჩხაიძე ი. C.I., ივანაშვილი თ. I.T. and კანდელაკი ე. K.E. 2019. INFLUENCE OF MICROELEMENT’S MISBALANCE ON CHILDREN’S BEHAVIORAL PROBLEMS. COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY. 49, (Oct. 2019), 106–109. DOI:https://doi.org/10.52340/csw.2015.49.0.106-109.