[1]
ადამია ნ. A.N., ჩხაიძე ი. C.I., უბირია ი. U.I., ჟორჟოლიანი ლ. J.L., ქარსელაძე რ. K.R. and საგინაძე ლ. S.L. 2019. SYCHOEMOTIONAL CHARACTERISTICS OF THE ADOLESCENTS WITH ALLERGIC RHINITIS. COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY. 49, (Apr. 2019), 3–6.