[1]
ჩიკვილაძე თ. C.T., ლაშაური ნ. L.N., ჭინჭარაძე დ. C.D., ოთარაშვილი თ. O.T. and იორამაშვილი ჰ. I.H. 2019. ”AMRADIPIN” 4/5 MG TABLETES USING METHOD OF HIGH-PERFORMANCE LIQUID CHROMATOGRAPHY. COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY. 51, (Jan. 2019), 114–117. DOI:https://doi.org/10.52340/csw.2017.51. 114-117.