[1]
ბარამიძე ქ. B.K., კუნჭულია ლ. K.L., კობერიძე ნ. K.N., ჩიკვილაძე თ. C.T. and აშორტია ი. A.I. 2021. VALIDATION OF UV SPECTROPHOTOMETRIC QUANTITATIVE DETERMINATION METHOD OF FLUCOVID CAPSULES. COLLECTION OF SCIENTIFIC WORKS OF TBILISI STATE MEDICAL UNIVERSITY. 50, (Jun. 2021), 26–28.